RANDEVU İÇİN

0 312  441 66 00

PROF. Dr. F. TÜMAY SÖZEN

 • Kişisel Bilgi

  Ankara Erişkin Endokrinoloji profesörü. Obezite, endokrinoloji, tiroid, demir eksikliği, çinko eksikliği, diyabet, tip 1 diyabet, tip 2 diyabet

  Doğum Tarihi

  Doğum Yeri

     : 1942

     :

 • Eğitim

  1965

  1971

  1973

  1975

  Tıp Fakültesi Y. Lisans

  Ankara Üniversitesi

  İç Hastalıkları - Tıpta Uzmanlık

  Hacettepe Üniversitesi

  Endokrinoloji - Yan Dal Uzmanlık

  Hacettepe Üniversitesi

  Endokrinoloji - Yan Dal Uzmanlık

  Wayne State University

  1979

  1988

  Endokrinoloji Doçentliği

  Hacettepe Üniversitesi

  Endokrinoloji Profesörlüğü

  Hacettepe Üniversitesi

 • Tezler ve Ulusal Projelerde Yaptığı Görevler

  Tezler:

   

  • Tıpta Uzmanlık  Tez Başlığı  : Hipofizde   hipokalsemik faktör varlığına ait belirtiler
  • Yan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı  :  Dexametazonun Renin Angiotensin Sistemi üzerine Etkileri
  • Yönetilen Uzmanlık Tezi : Diyabetik Nöropati
  • Dr Neslihan Başçıl Hacettepe Tıp fakültesi İç Hastalıkları AD
  • Yönetilen Doktora Tez i: Diş hekimi Özlem Fentoğlu ( AÜ Diş Hekimliği fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı : Hiperkolesterolemili Hatalarda Periodontal Tedavinin Hastalığın Metabolik Kontrolüne Etkisinin Değerlendirilmesi

   

  Projelerde Yaptığı Görevler :

   

  •  Postmenopozal osteoporozda çevresel ve genetik risk faktörlerinin saptanması ,
  •  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi  Proje Sorumlusu
  •  Kalça kırığı nedeniyle ortopedi servisine yatan hastalarda kemik mineral yoğunluğunun  ölçülmesi  ve risk faktörü olarak osteoporozun değerlendirilmesi yardımcı araştırıcı
  •  Obez olmayan kişilerde metabolik sendrom kriterlerinin görülme yüzdesi ve bu kriterler  ile sosyoekonomik faktörler arasındaki ilişkinin araştırılması
 • Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler  (Üyesi Olunan Mesleki Dernekler ve Görevleri)

  • Türk Tabipler Birliği
  • Türkiye Endokrinoloji & Metabolizma Derneği (TEMD )
  • Hacettepe İç Hastalıkları Eğitim Ve Sosyal Dayanışma Derneği ( Kurucusu üye )
  • Bu derneğin düzenlediği  Hacettepe İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları düzenleyicisi  ve  15 yıl boyunca Düzenleme Kurulu Başkanı
  • Türkiye İç Hastalıkları Uzmanları Derneği ( TIHUD)
  • Türkiye Obezite Araştırma Derneği
  • Türkiye  Diyabet Vakfı
  • Türk Diyabet Cemiyeti
  • American Diabetes Association 1991-2005
  • Europian Federeation for Study of Diabetes  (EASD)1993-2004
  • The Endocrine Society 1997  - devam ediyor
  • International Bone & Mineral Society (IBMS) 1999-2004
  • European Federation of Endocrine Societies (EFES)2008 – devam ediyor
  • Uluslararası Osteoporoz Vakfı (International Osteoporosis Foundation=IOF)
  • Kıbrıs Türk Tabipler Birliği 2010 –2016.
 • İdari Görevler

  • 1976 -1980 HÜTF Dönem  IV İç Hastalıkları Staj Yöneticisi
  • 1977-1979 Dönem IV  Propedötik   Ders   Kurulu Koordinatörü
  • 1979-1980 HÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi  Yönetim  Kurulu Üyesi
  • 1979-1988 HÜTF İç Hastalıkları Doçenti
  • 1979- 2001 Hacettepe Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları Anabilim Dalı   Genel Dahiliye Ünitesi Servis Konsultanlığı
  • 1988-2009 HÜTF İç Hastalıkları Profesörü
  • 1988- 2001    HÜTF İç Hastalıkları Dönem VI    İntern Yöneticisi
  •  2001-2009   HÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalı  Genel Dahiliye  Ünitesi Başkanı
  •  2009 Kasım HÜTF den Emeklilik
  •  2010-  Haziran  Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları AD ve  Endokrinoloji BD Başkanı
  •  2010-2016 YDÜ Akreditasyon Kurulu Çalışanların Nitelikleri Alt kurulu üyesi
  •  2011- 2016  YDÜ –TF Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
  •  2011-2016  YDÜ  Bilimsel Araştırmalar Etik Kurul Üyesi
 • ESERLER

  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

   

  A1- Overbeck HW, Sözen T, Derifield RS. Limb vascular  responses to K in Normotensive and Essential Hypertensive men. Clin Res  29:332,1971.

  A2- Overbeck HW, Derifield RS, Pamnani MB, Sözen T. Attenuated vasodilator  responses to K in essential Hypertensive men  J Clin Invest  53: ,1974.

  A 3- Lucas CP, Holzwarth G, Ocobock R, Sözen T, Stern M, Wood P, Haskell W, Farquar J. Disturbed relatıon of plasma renin to blood pressure in hypertension. Lancet 2: 1337, 1974.

  A4-Sözen T, Bagchi N, Lucas CP. Aldosteronism . Vascular Surgery 9 : 228 1975.

  A5- Lucas CP, Sözen T, Ocobock R , Holzwarth G, Sözen T, Stern M, Wood P, Haskell W, Farquar J. Renin activity , renin concentratıon and renin reactivity in essential Hypertension.   J. Vascular Diseases  26: (ı) 31, 1975.

  A6- Oto AM, Sözen T, Boyacıoğlu S. Pulse therapy in Systemic Lupus Erythematosus.. Annals of Rheumatic Disease 40: 630,1981 ( Letter )

  A7- Oktay A , Oto AM,  Arıoğul S, Sözen T, Sandıkçı S., Biberoğlu K. Familial Mediterranean Fever and amyloidosis . Asian Med. J. 26: 562,1983.

  A8- Oto AM, Sözen T. Methyl prednisolon pulse therapy and peritonitis. Ann Int Med 99:282,1983( Letter).

  A9- Sözen T, Oktay A , Oto AM, Arıoğul S,  Sandıkçı S., Biberoğlu K.Amyloidosis: Clinical Analysis of 190 cases.  Asian Med. J 26: 365, 1983.

  A10-Sözen T.Dündar S, Oto A, Oktay A, Arıoğul S. “Behçet’s Disease associated       with amyloidosis” Isr J Med Sci 20, 1071-72,1984

  A11- Oto AM, Sözen T, Özışık Y. Pulse methylprednisolon therapy in ididopathic thrombocytopenic purpura. Acta Haematologica 70:345,1983

  A12- Sözen T. Ateş B: Behçet’s syndrome and acyclovir. Ann Int Med 101,406,1984( letter)

  A13- Sözen T, Dündar S, Oto MA Oktay A, Arıoğul : Behçet’s  disease associated with amyloidosis. Nephron 39: 402, 1985. ( letter)

  A14-, Oto MA, Oktay A, Dündar S, Arıoğul S, Sözen T, Sandıkçı S, Biberoğlu K, Behçet’s Disease. Clinical analysis of 85  cases. Asian Medical  Journal 28: 580; 1985.

  A15- Sözen T, Gedik O, Bayraktar M: Diabetic ketoalkalosis in Cushing ‘s syndrom.e  Israel Journal Med Sciences.23: 907; 1987.

  A16- Sayınalp S, Sözen T, Özdoğan M: Cold pressor test in diabetic autonomic neuropathy. Diabetes Research & Clinical Practice 26:21-28,1994

  A17-Oz SG, Guven GS, Kilicarslan A, Calik N, Beyazit Y, Sozen T. “Evaluation of bone metabolism and bone mass in patients with type-2 diabetes mellitus”, Natl Med Assoc, 98: 1598-1604 (2006).

  A18 -Güven GS, Kılıçarslan A, Oz SG, Haznedaroğlu IC, Kirazlı S,Aslan D, Sozen T:    Decrements in the thrombin activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI) levels in associationwith orlistat treatment in obesity.Clin Appl Thromb Hemost. 2006 Jul;12(3):364-8.

  A.19  -Kiliçarslan A, İşildak M, Guven GS, Tarıover MD, Duman AE, Saracbası O,     Sozen T: Demographic, socioeconomic and educational aspects of obesity in an adult  population. J Natl Med Assoc. 2006 Aug;98(8):1313-7.

  A.20  - Guven GS, Atalar E, Yavuz B, Beyazit Y, Kekili  M, Kiliçarslan A, Sahiner L, Oz SG, Aksöyek S, Haznedaroglu IC, Sozen T:  Simvastatin treatment improves endothelial function and increases fibrinolysis in patients with hypercholestrolemia.J Natl Med Assoc. 2006 Apr;98(4):627-30.

  A.21 -Guven GS, Çakır B, Oz SG, Tanrıover MD, Turkmen E, Sozen T.:Could remembering the prozone phenomenon shorten our diagnostic journey in brucellosis?A case Brucella spondylodiscitis. Rheumatol Int. 2006 Aug;26(10):933-5. E pub 2006 Feb 17.

  A.22-Oz SG,  Kiliçarslan A, Güven GS, Tanrıover MD, Aykaç Y, Sozen T : Beneficial effects of periodontal treatment on metabolic control of hypercholesterolemia.   South Med J. 2007 Jul;100(7):686-91.

  A.23 -  Kilicarslan A,   Isildak M,   Guven GS,.   Oz GS,   Hasbay A,    Karabulut E,  Sozen T:  The Influence of Ballet Training on Bone Mass in Turkish Ballet Dancer. The Endocrinologist 2007;17:march , april

  A.24-Oz SG, Fentoglu O, Kilicarslan A, Guven GS, Tanrıover MD, Aykac Y, Sozen T. “Benefical Effects of Periodontal Treatment on Metabolic Control of Hypercholesterolemia”, South  Med J, 100, 686-691, (2007).

  A.25 - Kilicarslan A, B Yavuz, GS Güven, E Atalar, L Sahiner, Y Beyazıt M Kekili, N Özer, G Oz, IC Haznedaroğlu, T Sozen . “Fenofibrate improves endothelial function and decreases thrombin –activatable fibrinolysis inhibitor concentration in metabolic syndrome”.Blood Coagul Fibrinolysis 19: 5,(2008).

  A .26 -Tanriover MD, Oz SG, Sozen T, Kilicarslan A, Guven GS, Pregnancy- and lactation associated osteoporosis with severe vertebral deformities: can strontium ranelate be a new alternative for the treatment?, Spine J. 9, e20-4 (2009).

  A.27- Tanriover MD, Oz SG, Sozen T, Kilicarslan A, Guven GS. “Pregnancy- and lactation-associated osteoporosis with severe vertebral deformities: Can strontium ranelate be a new alternative for the treatment ?”, Spine J, 9(4):e20-4, (2009).

  A.28- Tanriover MD, Oz SG, Tanriover A, Kilicarslan A, Turkmen E, Guven GS, Saracbasi O, Tokgozoglu M, Sozen T, Hip fractures in a developing country: osteoporosis frequency, predisposing factors and treatment costs,   published online Arch Gerontol Geriatr, 50(3):e13-8, (2010).

   A.29- Fentoplu Ö, Sözen T ,Öz G, Köroğlu BK, Sönmez Y, Tonguç MÖ, Güngan CA, Aykaç Y, Kırmızıoğlu Y. Short-Term Effects Of Periodontal Therapy As An Adjunct To Antı-Lıpemıc Treatment. Oral Diseases.  16(7) 648-54 2010

  A.30 . Durusu Tanriover M, Bora Tatar G, Uluturk TD, Dayangac Erden D, Tanriover A, Kilicarslan A, Oz SG, Erdem Yurter H, Sozen T, Sain Guven G. “Evaluation of the effects of vitamin D receptor and estrogen receptor 1 gene polymorphisms on bone mineral density in postmenopausal women”, Clin Rheumatol. 29(11):1285-93, (2010). Epub2010 Aug 10

  A31-Öz SG,Tozlu M,Yaçın SS,Sözen T,Güven GS. Mercury vapor inhalation and poisining of a family . Inhalation Toxicology 24(10): 652-8, 2012

  A32- Tanriover MD,  Oz SG,   Sozen T.Ten-year follow-up in pregnancy and lactation associated osteoporosis: sequential therapy with strontium ranelate and ibandronate, Letters to the Editor The Spine Journal 15 (2015) 1164–1166

   

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

   

  B1-Lucas CP, Sözen T, Ocobock R,Holzwarth G,Stern M,Haksel W, Farguar J. Renin activity (PRA) in hypertensive ( HT) and Normotensive ( NT) subjects. Endocrine Society Abstract June 1974

  B2-Çopur M, Sözen T. The primary empty sella syndrome . Analysis of 12 patients. Helleniki Iatriki . ( Official Journal of the  Thessaloniki Medical Society.Abstracts of the 6 th Balkan Congress of Endocrinology 55( Supp 1): 27;1989.

  B3-Savas CM,  Sözen T,  Bayraktar M, Sayınalp S, Altundağ K. A retrospective analysis of 106 diabetic foot patients . 8th Balkan Congress of Endocrinology 3-5 May 1995 Bursa , Turkey

  B4-Sözen T. Vitamin D & Osteomalasia . The Odd Couple. J Endocrinological Investigation.Vol 23:  (Suppl to No 7)  2000; p7 Abs

  B5-Oz G, Tanriover MD, Guven GS, Kilicarslan A, Sozen T. Bad news for women: do we underestimate the cardiovascular risk factors? . 5th Congress European Federation of Internal Medicine, Paris, P2–088, 2005.

  B6- Kilicarslan A, Tanriover MD, Oz G, Guven GS, Sozen T, Body image perception and disparity in food habits of the obese: evaluation of the present to look at the future. 5th. Congress European Federation of Internal Medicine, Paris, P2-314, 2005.

  B7--Öz ŞG, Güven GS, Kılıçarslan A, Aydemir N, Sözen T. “Osteoporosis frequency and in hospital charges of patients with hip fracture” Osteoporosis International   ,s23 2005

  B8-Oz SG, Tanriover MD, Kilicarslan A, Guven GS, Sozen T. A young woman with osteoporosis after pregnancy and lactation. 6th Congress European Federation of Internal Medicine, Lisbon, P59-05, pp 288, 2007.

  B9-Tanriover MD, Oz SG, Emri S, Bilgen SA, Sozen T. Autoimmunity triggered by interferon-alfa:at the edges of the spectrum. 6th Congress European Federation of Internal Medicine, Lisbon, P46-01, pp 275, 2007.

  B10 -Oz SG, Tanrıover MD, Kilicarslan A, Guven GS, Sozen T. “A young woman with osteoporosis after pregnancy and lactation”, Osteoporosis Int, 19 (Suppl. 1): S61, ECCEO 2008.

  B11-Tanrıover MD, Bora G, Guven GS, Erden DD, Oz G, Kilicarslan A, Yurter HE, Sozen T.  “Environmental and genetic risk factors of postmenopausal osteoporosis”, Osteoporosis Int, 19 (Suppl. 1): S81, ECCEO 2008

  B12- Oz SG, Tanriover MD, Kilicarslan A, Ercan E, Guncu G, Sozen T. “Relatıon Between Secondary Osteoporosis and Periodontitis”, Osteoporos Int, 21 (Suppl. 1): S317, IOFWCO-ECCEO 2010

  B13-Tanrıöver MD,  Bora G,  Güven GS , Erden D D, Öz G, Kılıçarslan A , HE Yurter, Sozen T. Environmental and genetic risk factors of postmenopausal osteoporosis . Osteoporosis International 19;(Suppl1):S-81, 2008 Poster presentation 8th European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis  and Osteoarthritis.9-12 April 2008

  B.14 --Öz SG, Tanrıöver MD,  Kılıçarslan A,   Güven GS,   Sözen T. A young  woman  with osteoporosis after pregnancy and lactation. Osteoporosis International 19; (Suppl1): S61, 2008 (Poster presentation 8 th European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis  and Osteoarthritis.9-12 April 2008

  B.15-Tanriover MD, Sozen T, Guven GS. The mountain turned out to be a molehill: from abdominal pain to splenic flexura syndrom. 8th Congress European Federation of Internal Medicine, Istanbul, 2009.

  B.16-Ercan E Güncü GN, Tanrıöver MD Oz SG, ÖzbekM, Yıldırım YD, Sözen T, Ervervi Nazlıel Hperiodontal Findings in idiophatic and secondary osteoporosis and osteopenia patients .Poster The preliminary program for IADR General Session July 14-17 2010

   

  C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

   

  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

   

  D1- Söylemez M, Sözen T, Usman A, Mert A, Müftüoğlu E. Systemic Lupus Erythematosus ( report of 13 cases ). Hacettepe Medical Bulletin of Med / Surg 8 :12 , 1975

  D2-Oto AM, Sözen T, et al. Hypocalcemic cardiac failure Hacettepe Medical Bulletin of Med / Surg 13:54,1980

  D3- Oto AM, Sözen T,  Oram A, Gürsel G. Pseuriasis associated with pulmonary hypertension Hacettepe Medical Bulletin of Med / Surg14: 39,1980.

  D4- Oktay A, Sözen T, Karacadağ Ş. Intestinal malabsorption: A rare manifestation of amyloidosis in Familial Mediterreanian Fever. Hacettepe Medical Bulletin of Med / Surg113:72,1980.

  D5-Oto AM, Sözen T,Şahin A. Bir Evans Sendromu olgusu.( A case report of an Evans Syndrome) GATA Bülteni 24:135,1981.

  D6-Sözen T, Dündar S Özerkan K. Acute lymphocytic leukemia in pregnancy. Hacettepe Medical Bulletin  / Surg 14:39,1981 .

  D7-Sözen T. Effect of Oral lithium on serum insulin levels and glucose tolerance Doğa Dergisi 15:64 ,1982

  D8- Oto AM, Oktay A, Arıoğul S, Sözen T. Ailesel Akdeniz Ateşi,( FMF ) . Türkiye Klinikleri  3 :251, 1983.( Mektup)

  D9- Arıoğlul S, Sözen T, Oktay A , Oto AM.Systemic lupus Erythematosus .Analysis of 57 cases. Ankara Tıp Bülteni 5:271,1983.

  D10-Sözen T, Ünal S. Verapamilin serum prolaktin düzeyleri üzerine etkisi ( Effect of verapamil on serum prolactin levels. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi.1:59,1983

  D11-Akalın S. Sözen T, Telatar F,Gedik O,Usman A, Adalar N. Hypothyroidism followed by hyperthyroidism. Hacettepe Medical Journal 16:198,1983.

  D12- Sözen T. Lityumun insanlarda insülin salnımı ve glukoz toleransı üzerine etkisi ve bu etkide kalsiyumun rolu. Doğa dergisi 8: 385,1984

  D13- Sözen T. Lityumun diyabetiklerde glukoz toleransı ve insülin salnımı ( Effect of lithıum on glucose tolerance and serum insulin levels)  Diyabet Yıllığı sayfa 1984.

  D14-Sözen T, Dündar S,Oto AM, Oktay A, Arıoğlu S. Amyloidosis associated with Behçet’ s Disease . 11 th Behçet’s Day Proceedings of the Annual Meeting. İstanbul Universitesi Yayınları sayfa 39, 1984.

  D15-Arıoğul S, Gençalp U, Keskin S, Oktay A, Oto AM, Sözen T. Renal artery aneurism associatyed with Behçet’s Disease . 11th. Behçet’s Day Proceedings of the Annual Meeting p.. İstanbul Universitesi Yayınları. 1984

  D16- Oktay A, Oto A, Dündar S, Arıoğlu S, Sözen T , Biberoğlu K. Behçet‘s Disease : Analysis of 190 cases .  11th. Behçet’s Day Proceedings of the Annual Meeting p. 1984. İstanbul Universitesi Yayınları.

  D17-Oto MA, Oktay A, Dündar S, Arıoğul S,Sözen T, Sandıkçı S, Biberoğlu K: Behçet hastalığı . 190 olgunun analizi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Araştırma Dergisi 3: 1, 1985

  D18-Sözen T :İnsülin tedavisi Hacettepe İç Hastalıkları Bülteni Eylül 1985 sayfa 15.

  D19--Tınaztepe K, Sözen T Öztürk NK. El ve ayaklarda artralji, ödem ve fotosensitif deri döküntüleri. Klinik patoloji toplantısı. Yeni Tıp dergisi 2 : 45; 1985.

  D20- Arıoğul S, Oktay A, Oto MA, Sözen S Şahin Ş: Methyl prednisolone pulse therapy in rheumatotoid arthritis. Hacettepe Medical Journal 19: 151 , 1986.

  D21- Gedik O, SözenT: Lityum karbonata bağlı tirotoksikoz.  İç Hastalıkları Dergisi 1: 23; 1986.

  D22- Gedik O, Bayraktar M, Sözen T, Akalın S, Adalar N, Usman A: Diyabetik ketoalkaloz. İç Hastalıkları Dergisi 1: 69: 1986.

  D23-Çopur S, Sözen T : Primary empty sella syndrome : Analysis of 12 patients with regard to clinical characteristics,radiologic features and endocrine function. Hacettepe  Medical Journal 22: 301-308, 1989

  D24-Sözen T, Özçelik O, Dündar S, Batman F, Çalgüneri M, Arıoğul S: Ailevi Akdeniz Ateşinde Metaraminol provokasyon testinin önemi..Dializ, Transplantasyon ve Yanık Dergisi 5: özel sayı Aralık 1989-Nisan 1990, s 62.

  D25-Sözen T, Sayınalp S, Çopur S: Primer empty sella sendromu ve panhipopituitarizm. Hacettepe Tıp Dergisi 23(1):81-92, 1990.

  D26- Arıoğul S, Sözen T,  Batman F, Çalgüneri M: İnsüline bağlı diyabetes mellitus olgularında Kidd kan grublarının tayini. Türk Hematoloji – Onkoloji Dergisi 1: 40; 1991.

  D27- Sözen T, Özin B, Tokgöz S, Belgin E, Turan E, Batman F, Çalgüneri M, Arıoğul S: Diyabetik hastalarda vestibüler ve odiyolojik fonksiyonlar. Ulusal Endokrinoloji Dergisi 1(2) : 559-565;1991.

  D28- Sayınalp S, Sözen T, Özdoğan M: Kardiyovasküler refleks testleriyle diyabetik otonom nöropati prevalansının belirlenmesi. Türk Diyabet Yıllığı 9: 208-219,1991-1992 .

  D29-Sayınalp S, Özdoğan M, Sözen T: Diyabetik hastalarda gözlenen QTc intervali uzamasında sempatik disfonksiyonun yeri . Ulusal Endokrinoloji Dergisi. 2(1) 21-25; 1992.

  D30- Sayınalp S, Sözen T, Usman A, Dündar S: Kontrolsuz diyabetin eritrosit ömrü üzerine etkisinin incelenmesi. Ulusal Endokrinoloji Dergisi 2(1)165-170,1992.

  D31- Sözen T: İnsüline bağlı diyabetes mellitusun ( Tip 1) patogenezi. İlaç ve Tedavi dergisi. 6: (4) 1993.

  D32- Sözen T: Endokrinolojik aciller . Meditest (Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi) 3(5): 301-309, 1994.

  D33- Sayınalp S, Sözen T. Diyabetik otonom nöropati tanısında “cold pressor test”Ulusal Endokrinoloji Dergisi. 4(1): 1-12, 1994

  D34-Sayınalp S, Sözen T: Diyabetiklerde rezidüel otonomik aktivitenin incelenmesi . Ulusal Endokrinoloji Dergisi. 4(1) 13-21, 1994.

  D35- Büyükaşık Y, Sözen T : Tiroid hormonu ile hipokalsemik tiroid fırtınası. Ulusal Endokrinoloji Dergisi 4 (4): 161-164, 1994.

  D36- Savaş C, Sözen T, Bayraktar M,Sayınailp S, Altundağ K. Diyabetik ayaklı 83 hastanın incelenmesi . Türk Diyabet Yıllığı  10: 127- 131, 1994 -1995

  D37-Sözen T .Diyabetes mellitus ve kardiyovasküler sistem . İlaç ve Tedavi dergisi 10: 145-149,1997

  D38- Sözen T. Sağlık taramaları ( Check–up) kimlere ve nasıl yapılmalıdır. Hacettepe Tıp Dergisi 28: (2) 33-37, 1997

  D39- Sözen T. .Mineralokortikoid hipertansiyon.   Aktüel Tıp Dergisi. 2(7) :414-423, 1997 .

  D40-Sözen T. Diyabetes mellitus ve Kalb. Endokrinolojide Yönelişler 6: 118-125,1997.

  D41- Sözen T. Diyabetik ketoasidoz tedavisi . Türk Diyabet Yıllığı.1997-1998.s272.

  D.42-Sözen T. “Diyabet ve Gebelik “. Aktüel Tıp Diyabet Forumu 7: 54, (2002)

  D43-Sözen T. Osteoporoz Tanı ve Tedavisinde Yenilikler.  Türkiye Tıp Dergisi Dahili Tıp Bilimleri 10:170-184, 2003.

  D44-Durusu Tanrıöver M, Sözen T, İnterferon-alfa tedavisi ve otoimmünite, Hacettepe Tıp Dergisi, 38, 39-44 (2007).

  D45- Kılıçarslan A, Tanrıöver MD, Öz ŞG, Sain Güven G, Saraçbaşı O, Sözen T, Hipertansiyonda niçin hedefe ulaşamıyoruz?, İç Hastalıkları Dergisi, 14, 105-111 (2007).

  D46- Sozen T. The Basic elements of bone.  Review, Editor Turkish Journal of . Endocrinology 12:10-11, 2008

  D47- Sözen T D Hormonu, Güncel gelişmeler. Hacettepe Tıp Dergisi  2011; 42: (1) Mart) 14-27

  D48-Gençalp U, Abudalal A,Tınazlı M, Eker A, Çiftçi O, Sözen T. Bir trombotik trombositopenik purpura olgusu Near East Medical Journal 1(2): 90-4, 2011

   

  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

   

  E1-Sözen T, Gököz A, Ateş B: Bir Wegener granulomatosu olgusu . VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı   1: 594-598,1989

  E2- Sözen T, Sayınalp S, Özdoğan M. Kardiyovasküler refleks testleriyle diabetik otonom nöropati prevalansının belirlenmesi. Ulusal Diabet Kongresi. 27-29 Mayıs 1991, Silivri, İstanbul

  E3-  Sayınalp S, Sözen T. Diabetik otonom nöropati tanısında cold pressor testi.   Ulusal Endokrinoloji ve Diabet Kongresi. 25-28 Mayıs 1992, Bursa

  E4- Savaş C, Sözen T,  Bayraktar M,  Sayınalp S, Altundağ K. Diabetik ayaklı 83 hastanın irdelenmesi.   Ulusal Diyabet Kongresi. 4-7 Mayıs 1994, İzmir.

  E5- Büyükaşık Y, Sözen T: Tiroid hormonu ile hipokalsemik tiroid fırtınası                  17. Ulusal Endokrinoloji  Kongresi Ankara , 1994.

  E6-Öz ŞG, Güven GS, Kılıçarslan A, Çalık N, Beyazıt Y, Sözen T. İnsülin tedavisi almayan tip 2 diabetes mellitus hastalarında kemik kütlesi ve metabolizmasının analizi. 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,. Antalya, 14-19 Eylül 2004 Özet kitabı

  E7- Öz ŞG, Aydemir N, Marangoz S, Güven GS, Kılıçarslan A,Tokgözoğlu M,Sözen T. Kalça kırığı nedeniyle ortopedi servislerine yatışı yapılan hastalarda osteoporoz sıklığı ve tedavi maliyeti. 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 14-19 Eylül 2004. Özet kitabı P046, sayfa 145.

  E8- Kılıçarslan A, Güven GS, Öz ŞG, Hasbay A, Sözen T. Devlet opera ve balesi kurumunda görev alan profesyonel balerinlerde osteoporoz risk faktörlerinin araştırılması. 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, 14-19 Eylül 2004. Özet kitabı P046, sayfa 144.

  E10- Öz ŞG, Durusu Tanrıöver M, Güven GS, Kılıçarslan A, Sözen T. Kadınlara kötü haber: Kardiyovasküler risk faktörlerine gereken önemi veriyor muyuz?. 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Özet kitabı P226, s 207, Antalya, 2005.

  E11- Kılıçarslan A, Işıldak M, Öz ŞG, Durusu Tanrıöver M, Güven GS, Duman AE, Saraçbaşı O, Sözen T. Obez, fazla kilolu ve normal kilolu bireylerde vücut imaj algısı ve yeme davranışının araştırılması. 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Özet kitabı P228, s 207, Antalya, 2005.

  E12. Öz G, Fentoğlu Ö, Kılıçarslan A, Güven GS, Durusu Tanrıöver M,  Aykaç Y, Sözen T. Hiperkolestroleminin metabolik kontrolünde periodontal tedavinin olumlu etkileri. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Özet kitabı P082, s 208, Antalya, 2006.

  E13- Kılıçarslan A, Öz ŞG, Güven GS, Durusu Tanrıöver M, Saraçbaşı O, Bilen H, Bilir N, Yıldız AN, Sözen T. Cerrahi ve dahili branşlarda çalışan hekimlerin mesleki riskler yönünden karşılaştırılması. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Özet kitabı P083, s 208, Antalya, 2006.

  E14- Öz ŞG, Tanrıöver MD, Güven GS, Kılıçarslan A, Sözen T. İyi haber/Kötü haber: gebelik sonrası osteoporoz gelişen genç kadın hasta. 21. Yüzyılda Osteoporoz, Türkiye Osteporoz Derneği 3. Ulusal Sempozyumu, Özet kitabı S-4, s 91, Ankara, 2007.

  E15-Durusu Tanrıöver M, Bora G, Sain Güven G, Dayangaç Erden D, Kılıçarslan A, Öz ŞG, Erdem Yurter H, Sözen T. Postmenopozal osteoporozda çevresel ve genetik risk faktörlerinin saptanması (sözlü sunum). 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Özet kitabı P339, s 269, Antalya, 2007.

  E16-Pepedil F, Güven GS,   Gedik A,  Sürmeli  Z, Tanrıöver MD, Deniz A, Sözen T . “Asitten “Taş Kalbe “ Uzun ince bir yol “9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi   Özet Kitabı p363,s276, Antalya 2007

  E17- Kilicarslan A, Güven GS, Tanriover MD, Öz G, Sözen T. “Hipertansiyonda neden hedefi 12 den vuramıyoruz” 9. Ulusal   İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı  p338, s 269 Antalya 2007

  E18-Tozlu M, Alkan A, Yalçın S, Güven GS, Öz G, Altun B, Sözen T “ Cıva Zehirlenmesi: Aynı zehir, farklı Klkinik tablolar”. 10.. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi.kongre Kitabı ,p302  s258 Antalya 2008

  E19- U Gençalp, A. Abudalal, M Tınazlı A Akdoğan, T Sözen. “Hangi hastalar Romatoloji Ünitelerine başvuruyor ” 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. kongre kitabı s 234 Ekim 2011 Antalya

  E20- U Gençalp, A. Abudalal ,M Tınazlı, A Eker, O. Çiftçi,T Sözen.”Serebral Multiple iinfark ile seyreden trombotik trombositopenik purpuralı olgu” 13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. kongre kitabı s 277 Ekim 2011 Antalya

  E21- A. Abudalal, U Gençalp, O. Çiftçi, M Tınazlı, A Akdoğan, T Sözen.” Transtorasik ekokardiyografi ile değerlendirilen hastalarda pulmoner hipertansiyon sıklığı ve sağ ventrikül genişliği.” 13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. kongre kitabı s. 242 Ekim 2011  Antalya

  E 22. M.Tınazlı, U.Gençalp, D.Granit, K.Masaroğulları, F.T. Sözen : Sklerodermalı Olguda Epidermoid Cilt Kanseri 13.Ulusal Romatoloji Kongresi 13-17 Ekim 2012.

   

  F. Diğer yayınlar : Kitaplar

   

  1- Sözen T : Diyabetin dejeneratif komplikasyonları. Diyabetes Mellitus. Modern Tıp Seminerleri ed: O Gedik ve S Akalın sayfa 91-140,1989

  2- Sözen T: Genel Görünüm, Hikaye Alma ve Fizik Muayene

      Ed: E Kansu, MA Oto, A Oktay. Hacettepe Üniversitesi Yayınları Ankara 1989. sayfa 55-72.

  3-Sözen T: . “Osteoporoz “ Temel Tedavi Kitabı Ed G İliçin Ankara Güneş Yayınları 1991. s 415-417.

  4. Sözen T : “ Akromegali “ Temel Tedavi Kitabı. Ed G İliçin, Ankara, Güneş Yayınları 1991 s 425-428

  5- Sözen T: “ Hiperprolaktinemi “ Temel Tedavi Kitabı. Ed G İliçin, Ankara, Güneş Yayınları 1991. s 428-431.

  6- Sözen T: “  Hiperaldosteronizm“ Temel Tedavi Kitabı. Ed G İliçin, Ankara, Güneş Yayınları 1991 s448-449.

  7- Sözen T: “ Feokromositoma“ Temel Tedavi Kitabı. Ed G İliçin, Ankara, Güneş Yayınları 1991 s 449-451.

  8- Sözen T : “ Hipoptuitarizm“ Temel Tedavi Kitabı. Ed G İliçin, Ankara, Güneş Yayınları 1991 s 423-425.

  9- Sözen T,   “ Osteoporoz Tedavisi “. Osteoporoz .Saydam Matbaacılık Ltd Sti,   Ed M Bayraktar, T. Sözen. Sayfa 127-156, 1995.

  10- Sözen T:” Hipoglisemi “. Endokrinoloji Temel ve Klinik. Ed. S Koloğlu Medikal Network & Nobel Ankara, 1996 1 baskı s 513-529.

  11- Sözen T: “Gebelik ve diyabetes mellitus” Endokrinoloji  Temel ve Klinik Ed. S Koloğlu. Medikal Network & Nobel.  Ankara, 1996 1. Baskı s 501-512.

  12-Sözen T.”Metabolik Kemik Hastalıkları” .Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarında Temel Tedavi. Ed. Yalçın Aral, Necdet Ünüvar. Bilimsel Tıp Yayınevi , Ankara 1998 s120-130.

  13- Sözen T.”Osteoporoz”. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarında Temel Tedavi. Ed. Yalçın Aral ,Necdet Ünüvar. Bilimsel Tıp Yayınevi , Ankara 1998 s130-

  14-   Sözen T. “Osteoporoz tedavisinde yenilikler”. Osteoporoz Editör Kenan Sağlam. 1999 s131-142.

  15- Sözen T. Diyabetik Makrovasküler Hastalık Önlenebilir mi? .Diyabetes mellitus  ve Komplikasyonları önlenebilir mi ? Ed M Tüzün Kongre Paneli Kitabcığı 2000. S 71-87

  16-  Sözen T. Gebelik ve Diyabetes Mellitus. Aktuel Tıp Diyabetes Forumu. Ed T Yılmaz 7 (8): 54-64, 2002

  17-Sözen T. “.”Baş ve Boyun Muayenesi” “ Klinik Tanıda İlk Adım, Hikaye    Alma ve Klinik Muayene.  Editör:T Sözen, Editör yardımcıları N Güler , GS Güven. Hacettepe  Üniversitesi Yayınları. Bölüm 4. sayfa 59-80, 2003.

  18-Sözen T.  ““Genel Görünüm” Klinik Tanıda İlk Adım: Hikaye Alma  ve Klinik Muayene. Editör: T.Sözen, Editör yardımcıları N Güler, GS Güven. Hacettepe Üniversitesi  Yayınları. Bölüm 2. sayfa 19- 45, 2003.

  19- Sözen T. “ Diyabetin Kronik Komplikasyonları   ” İç Hastalıkları”

  Editörler G İliçin, K Biberoğlu, G Süleymanlar, S Ünal. 2. Baskı. Ankara Güneş  Kitabevi. Ankara. Bölüm 12, sayfa 2321-2332, 2003.

  20-Sözen T. “Gebelik ve Endokrin Sistem” Hacettepe İç Hastalıkları  Kitabı“.   Editör Ü Yasavul, Editör yardımcısı İ Çelik, M Arıcı. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Ankara 1 ve 2. Baskı. 2003, Bölüm 6: Genel Dahiliye, sayfa 790-806.

  21- Sözen T. “Diyabet ve Gebelik” Endokrinoloji Temel ve Klinik. Editör: G Erdoğan,  MN Medikal & Nobel. Ankara 2005. s 487-497.

  22- Sözen T. “ Hipoglisemi” Endokrinoloji Temel ve Klinik. Editör: G Erdoğan, MN Medikal & Nobel. Ankara 2005. s 498-521.

  23-Sözen T. “Genel Görünüm” Klinik Tanıda İlk Adım: Hikaye Alma ve Klinik Muayene. Editör: T.Sözen, Editör yardımcıları N Güler, GS Güven. Hacettepe ÜniversitesiYayınları. Bölüm 2.s 20-40. 2 Baskı  2009.

  24- Sözen T.”Baş ve Boyun Muayenesi” Klinik Tanıda ilk Adım Hikaye Alma  ve Klinik Muayene. Editör :T Sözen, Editör yardımcıları N Güler , GS Güven. Hacettepe  Üniversitesi Yayınları. Bölüm 4 , s 52-68. 2 Baskı  2009

  25-Sözen T. Menapoz Yönetiminde Bitkisel Estrojenler Etkili midir?. Pusulanız Sağlık Olsun Ege Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü  Ed. C Yılmaz İzmir 2007  s.6-14

  26- Sözen T. “ Diyabetin Kronik Komplikasyonları   ” İç Hastalıkları

  Editörler G İliçin, K Biberoğlu, G Süleymanlar, S Ünal.  3 Baskı. 2012. Cilt 2,  sayfa 2119-2131  .Ankara Güneş Kitabevi. Ankara.

  27- Sözen T. “ Diyabetin Akut Komplikasyonları   ” İç Hastalıkları”

  Editörler: G İliçin, K Biberoğlu, G Süleymanlar, S Ünal.  3 Baskı. Cilt 2,   sayfa  2131 -2141 Ankara Güneş Kitabevi. Ankara.

  28-Sözen T. Kalsiyum Metabolizması .Metabolik Kemik Hastalıkları sayfa 60-66 .BAYT Bilimsel Araştırmalar  Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Sti. Ankara 2013

  29-Sözen T.  Kemik Biyolojisi .Metabolik Kemik Hastalıkları sayfa 1-5 .BAYT Bilimsel Araştırmalar  Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Sti. Ankara 2013

  30-Sözen T.  Vitamin D ve Yetmezliği .Metabolik Kemik Hastalıkları sayfa 141-153 .BAYT Bilimsel Araştırmalar  Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Sti. Ankara 2013

  31-Sözen T . Süt Ürünleri Tüketiminin Kemik Sağlığına Etkileri. Sayfa  85-95. Yoğurt  Lezzetin ve Sağlığın Öyküsü ( Editör S. Yücecan ) Danone Enstitüsü Derneği Beslenme Serileri 6. Matsis Matbaa Hizmetleri İstanbul 2015

  32- Klinik Tanıda Muayene Rehberi ( Editör )Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları   YDÜ Matbaası. Lefkoşa Kıbrıs 2015

  33-Sözen T. Genel Görünüm. sayfa 25-62( Editör )Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları   YDÜ Matbaası. Lefkoşa KKTC. 2015

  34-  Rasmussen F,    Tülücü F,   Sözen T. Solunum Sistemi Muayenesi.  Klinik Tanıda Muayene Rehberi. sayfa 185-210. ( Editör  Sözen T) Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları  YDÜ Matbaası. Lefkoşa Kıbrıs 2015

  35- Sözen T. Diyabette Kemik ve Eklem Sorunları. Geçmişten Geleceğe  Diyabetes  Mellitus. Bölüm 54,  Sayfa 443-462  Editörler   İmamoğlu  Ş,   Akalın  S, Salman  S. Aralık 2015 Pelin Ofset Matbaacılık Ltd . Ankara

   

  KURS, KONGRE, PANEL, VEYA SEMPOZYUM KITAPLARINDAKİ KONUŞMA METİNLERİ

   

  1-Sözen T. Diyabetes mellitus ve Beyin .   Endokrinoloji  Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Kitabı  Ankara .5 bölüm s101-120,1997

  2- Sözen T.   Osteoporoz Tedavisinde Yenilikler ve Beklentiler. Hacettepe İç Hastalıkları III. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Kitabı. Ed T.Sözen Ankara  , 1998

  3-Sözen T. Osteoporoz Tedavisinde yenilikler ve beklentiler. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kurs Kitabı (1-4 Haziran 1998) Ankara  s323-335.

  4-Sözen T. Osteoporoz tedavisinde beklentiler. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Metabolik Kemik Hastalıkları Kurs Kitabı. İstanbul    1998  s109-121.

  5- Sözen T. Hiperlipidemi ve Antilipemik Tedavi. Hacettepe İç Hastalıkları   IV. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Kitabı. Ankara 1999.  Ed T.Sözen, M Bayraktar. s 303-312.

  6- Sözen T. Sağlık Taramaları ( Check –up ) Kimlere ve Nasıl yapılmalıdır.  İç Hastalıkları V Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu  Kitabı 2000.s 199-207

  7- Sözen T. Check Up  kimlere ve nasıl yapılmalıdır?  Ankara Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi  Yayını (?)  2000

  8-Sözen T. “Osteoporoz “ Osteoporoz Kurs Kitabı. Ed A.Kaya 5 Mart 2000  Konya. S 15-19,

  9- Sözen T.” Osteoporozda Hereditenin Rolü” .Osteoporoz Kurs Kitabı Ed A.Kaya ,  Konya Mart 2000,  S 20-21 .

  10-Sözen T.” Erkek Osteoporozu “ Osteoporoz Kurs Kitabı.  Ed A.Kaya Konya Mart 2000,. S 52-59

  11- Sözen T. “Bisfosfonatlar “Osteoporoz Ku rs Kitabı Ed A.Kaya Konya 5 Mart 2000 S 75-79

  12- Sözen T. “Senil Osteoporoz” Osteoporoz Kurs Kitabı Ed A.Kaya Konya 5 Mart 2000 S 89-90

  13- Sözen T. “Erkek Osteoporozu “ Osteoporoz Kurs Kitabı. Ed A.Kaya Antalya, Mayıs 2000 S 52-59,

  14-Sözen T. “Osteoporoz “ Osteoporoz Kurs Kitabı. Ed A.Kaya  Mayıs  2000  Antalya  S 15-19,

  15- Sözen T.” Osteoporozda Hereditenin Rolü” .Osteoporoz Kurs Kitabı Ed A.Kaya ,  Mayıs 2000 Antalya,  S 20-21

  16- Sözen T. “Senil Osteoporoz” Osteoporoz Kurs Kitabı, Ed A.Kaya. Mayıs Antalya 2000 S89-90,

  17- Sözen T. Bisfosfonat Tedavisi Osteoporoz Kurs Kitabı Ed A.Kaya Mayıs 2000  Antalya S75-79,

  18-Sözen T.” Makrovasküler Hastalık Önlenebilir mi ?” Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Kurs Kitabı Ankara 2000

  19-Sözen T.  Osteomalazi  ve Vitamin D . Hacettepe İç Hastalıkları VI Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Kitabı.  Ed T.Sözen , ve ark. 18-20 Nisan 2001. s 11-20

  20-Sözen T.. Metabolik Sendrom. Hacettepe İç Hastalıkları VII. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Kitabı. Ankara. Ed T.Sözen ve ark. 2002 s7-17.

  21-Sözen T . Erkek Osteoporozu. İç Hastalıkları VII Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu  Kitabı   2003 s195- 204

  22-Sözen T. ,Öz SG. Kemik Dansitometri . İç Hastalıkları XI Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu  Kitabı 2006 s158-162

  23-Sözen T : Yaşlıda Sağlık Taramaları ( Check-Up ), Türk Tabipler Birliği      Geriatri Kurs  Kitabı  2007

  24-Sözen T. Osteoporozun Farmakolojik Tedavisi. Onuncu Ulusal İç Hastalıkları Kongresi kongre Kitabı 2008 ,s 35-38

  25-Sözen T. Güneş Hormonu: O hep bizimleydi, biz yeni keşfettik. İç Hastalıkları XIV 133-140 Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu  kitabı 2009 s133-140

   

  KURS  KİTABI  EDİTÖRLÜĞÜ

   

  1- Sözen T.  İç Hastalıkları III. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu  Kitabı 1998

  2-Sözen T. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Metabolik Kemik Hastalıkları Kurs Kitabı İstanbul 1998

  3- Sözen T. Klinik Endokrinoloji “Sitokinler ve Endokrinoloji” Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Yayınları Cilt 3 , sayı 1, 1999

  4-Sözen T . İç Hastalıkları IV. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu  Kitabı 1999

  5-  Sözen T . İç Hastalıkları V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu  Kitabı 2000

  6- Sözen T, Bayraktar M, Sayınalp N. İç Hastalıkları VI. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu  Kitabı 2001

  7- Sözen T. Arslan S, Bayraktar M, Sayınalp N, Tokgözoğlu L, Emri S, Güler N, Gürlek A, Kiraz S, İç Hastalıkları VII. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu  Kitabı 2002

  8- Sözen T. Arslan S, Bayraktar M, Sayınalp N Güler N,  , Kiraz S, Çöplü L, Güven GS. İç Hastalıkları VIII. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu  Kitabı 2003

  9- Sözen T. Arslan S, Bayraktar M, Sayınalp N Güler N,  , Kiraz S, Çöplü L, Güven GS. İç Hastalıkları  IX. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu  Kitabı 2004

  10-Sözen T Nazlı N,Arslan S, Bayraktar M,  Güler N, Kiraz . Emri S,Göker H, Güven GS. İç Hastalıkları  X. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu  Kitabı 2005

  11- Sözen T Nazlı N,Arslan S, Bayraktar M,  Güler N, Kiraz . Emri S Sayınalp N Güven GS.  İç Hastalıkları XI Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu  Kitabı 2006

  12-Sözen T. Nazlı N,Arslan S, Bayraktar M,  Güler N, Kiraz . Emri S Sayınalp N Güven GS.  İç Hastalıkları XII Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu  Kitabı 2007

  13-Sözen T. Nazlı N,Arslan S, Bayraktar M,  Güler N, Kiraz . Türker A, Emri S Sayınalp N Güven GS.  İç Hastalıkları XII Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu  Kitabı 2008

  14-Sözen T. Nazlı N,Arslan S, Bayraktar M,  Güler N, Kiraz . Türker A, Emri S Sayınalp N Güven GS. İç Hastalıkları XIII Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu  Kitabı 2009

  15- Sözen T. Adrenal Bez ve Hastalıkları Özel Sayısı. Türkiye Klinikleri Dahili Bilimleri Endokrinoloji. Cilt 7 vol 4 sayı no3,2005

  16- Sözen T ,Öz SG,Güven GS . İç  Hastalıkları Uzmanı Gözüyle “Cerrahi Öncesi Değerlendirme “ Hacettepe Yayınları 2005

  17- Sözen T .Klinik Tanıda İlk Adım: Hikaye Alma ve Klinik Muayene. Editör yardımcıları N Güler, GS Güven Hacettepe Üniversitesi  Yayınları.  I Baskı 2003.

  18-Sözen T. “Klinik Tanıda İlk Adım: Hikaye Alma ve Klinik Muayene. Editör yardımcıları N Güler, GS Güven. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Bölüm 2.s 20-40. 2 Baskı  2009

  19-Sözen T. “Klinik Tanıda İlk Adım: Hikaye Alma ve Klinik Muayene. Editör yardımcıları N Güler, GS Güven. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Bölüm 2.s 20-40. 3 Baskı  2013 (Tıpkı basım)

   

   

  KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

   

  1- Sözen . T. Metabolik Kemik Hastalıkları Tanı ve Tedavi  Klavuzu 2012 . Galenos Yayınevi , İstanbul 2012

  2- Sözen T . Metabolik Kemik Hastalıkları . Tanı ve Tedavi  Klavuzu Türkiye Endokrinoloji  ve Metabolizma Derneği Yayınları BAYT Bilimsel Araştırmalar  Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Sti. Ankara 2013

  3-Sözen T. “Klinik Tanıda İlk Adım: Hikaye Alma  ve Klinik Muayene.           Editör yardımcıları N Güler, GS Güven. Hacettepe Üniversitesi  Yayınları. Bölüm 2.s 20-40. 3 Baskı  2013 ( Tıpkı Basım)

  4- Metabolik Kemik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Klavuzu. Türkiye Endokrinoloji  ve Metabolizma Derneği Yayınları ( Editör)2013 Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın  ve Tanıtım LTD. Sti

  5– Metabolik Kemik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Klavuzu. Türkiye Endokrinoloji  ve Metabolizma Derneği Yayınları , Tıpkı Basım( Editör) 2015 Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın  ve Tanıtım LTD. Sti

  6- Osteoporoz ve Diğer Metabolik Kemik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Klavuzu. Türkiye Endokrinoloji  ve Metabolizma Derneği Yayınları, 2016. Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın  ve Tanıtım LTD. Sti

   

  ÇEVİRİLER

   

  1- Sözen T. “Osteoporoz “ Endokrinoloji ve Metabolizma El Kitabı ( Manual of Endocrinology) Ed. Norman Lavin Lippincott Williams & Wilkins . Çeviri  Editörü Y. Aral . Ltd. Şti Güneş Kitabevi   Ankara. Üçüncü baskı 2006. s 325-344

  2- Sözen T. The Netter Collection Of Medical Illustratıons Volume 4 .

  Endocrine System And Selected Metabolıc Diseases  Frank H Netter  .

  V –XIII  sayfalar ve  Subject Index s 271-287

   

  ÇEVİRİ KISIM EDİTÖRÜ

   

  Sözen T: Cecil Textbook of Medicine 22 Baskı .

  XVI Kısım Metabolik Hastalıklar s1258-1307

  XVII Kısım  Nütrisyonel Hastalıklar  s 1308-1347

  XVIII Kısım Endokrin Hastalıklar s 1348-1485

  XIX Kısım Kadın Sağlığı . s1486-1541

  XX Kısım Kemik ve Mineral Hastalıkları s 1542-1589

  Çeviri ed. S Ünal, Çeviri Editör yardımcıları Ö Uzun, E Terzioğlu. Güneş Kitabevi LTD Şti  Ankara 2006

   

  ÇEVİRİ EDİTÖRLÜĞÜ

   

  THE NETTER COLLECTİON OF MEDİCAL ILLUSTRATIONS ,  Volume 4 .

  ENDOCRİNE SYSTEM AND SELECTED METABOLIC DİSEASES  Hazırlayan Frank H Netter , Editör Peter H. Forsham ( Saunders , Elsevier ) Cilt 4 , 2010 Güneş Tıp Kitab7.7.

   

  Diğer

   

  Osteoporoz konusunda çok sayıda nonmedikal dergilerde Osteoporoz konulu yazılarım, röportajlarım yayınlandı Politika dergisi, Aktüel Medicine, Popüler Bilim, Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı Dergisi, Cosmopolitan Dergisi  bunlardan bazıları.

  TRT kanallarında  ve TRT Radyo 1de sağlık programlarında çok sayıda konuşma (  değişik tarihlerde ve Işık TV de canlı yayınlarda hastalık hakkında bilgilendirme ve izleyici sorularını  cevaplandırdım.

  1999 yılında Kütahya ve Eskişehir de yerel TV  ve radyo kanallarında Osteoporoz konusunda önceden saati ilan edilmiş saatlerde konuşmalar yaptım.

   

   

  Diğer yayınlar

   

  Magazin Yazıları

   

  1-T Sözen .Osteoporoz.  Elaziğ Dergisi: 2010

  2-T Sözen Diyabetes Mellitus . Elazığ Dergisi  2011

  3-T Sözen “Osteoporoz önlenebilir bir hastalıktır” Kıbrıs Vatan Gazetesi 12 nisan 2011,sayfa 17

  4- T Sözen “Osteoporoz “ North Cyprus UK  December 2011

  5-T.Sözen “Diyabetes Mellitus” North Cyprus UK  Haziran2012

  6-T Sözen “Ürküten Hastalık” Kıbrıs Gazetesi 3 Aralık 2012

  7-T Sözen “Osteoporoz” Röportaj . Adres Kıbrıs 29Aralık 2013

  8- T Sözen” Diyabetes Mellitus” YDÜ dergisi Yayında 2014

  9- T Sözen “ Diyabetes Mellitus”   KTTB – Hekimce Dergisi sayı 73-74 Temmuz Aralık  2013

  10-T Sözen . Dİyabetes Mellitus. Sağlık Dünyası- Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Dergisi Basımda 2014

  11-T Sözen Şekere Dikkat.Kıbrıs Postası 6 Mayıs 2014 , yıl 1 sayı 172,sayfa 14

   

  Son 6 yılda  verilen konferanslar

   

  - 32. Türkiye Endokrinoloji Metabolizma  Hastalıkları Kongresi: Konuşmacı  “TEMD Açılış Konferansı  ”“Symphonia Endocrinologica ”Antalya Ekim 2010

  - Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Açılış Dersi “Dünden Bugüne” Lefkoşa 19 Eylül 2010

  - Diyabet Derneği Konuşmacı Diyabetes Mellitus  5 Aralık 2010

  - YDÜ Sürekli Tıp Eğitimi Konferansları “ D vitamini Lefkoşa 18 Ekim 2011

  - Diyabet Derneği Konuşmacı Diyabetes Mellitus  Kasım 2011

  - Lioness Klubü : Diyabet ve Komplikasyonları 16 ekim 2012. Lefkoşa

   - Yakın Doğu Üniversitesi –STE “5.12 2012 Lefkoşa.  “Yaşlanmanın Bedeli Osteoporoz Paneli”

  •  Osteoporoz Nedir, Neden Önemlidir “
  •  Osteoporoz tanısı

  - Düzen Laboratuvarları XXI Klinik  Laboratuvar Günleri “Osteoporoz Kliniği “ 6.10.2013 Ankara

  - ENDOBRİDGE Kongresi  23-26 Ekim 2013 Case Presentations “Premenoposal osteoporosis” Antalya

  - Innerwheel Derneği “Osteoporoz “  27.11.2013 Lefkoşa

  - Kıbrıs Türk Tabipler Derneği “Osteoporoz” 18.12 2013 Lefkoşa

  - I. Endokrinoloji Sempozyumu  20.Şubat 2015 Lefkoşa – Kıbrıs    ( Sempozyum Başkanı).

  - Hacettepe İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu(MSEK) XX. MSEK Açılış Konferansı .Tenimizden Bedenimize Giren Sağlık: D Hormonu 22 Mart 2015 Ankara