PROF. Dr. F.Tümay SÖZEN

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

   :  1942

   :

Ankara Erişkin Endokrinoloji profesörü. Obezite, endokrinoloji, tiroid, demir eksikliği, çinko eksikliği, diyabet, tip 1 diyabet, tip 2 diyabet

MEZUNİYET  ve  İHTİSASLARIM  (Lise sonrası  eğitimim)

Tıp Fakültesi Y. Lisans

Ankara Üniversitesi

İç Hastalıkları - Tıpta Uzmanlık

Hacettepe Üniversitesi

Endokrinoloji - Yan Dal Uzmanlık

Hacettepe Üniversitesi

Endokrinoloji - Yan Dal Uzmanlık

Wayne State University

İç Hastalıkları Doçentliği

Hacettepe Üniversitesi

 Profesörlük Ünvanı

Hacettepe Üniversitesi

ÖDÜL

 29 Temmuz 1965 Ahmet Andiçen AÜ  Tıp Fakültesi Okul Birincilik Ödülü

 5 Ekim 2010 Hacettepe Üniversitesi “2009  Bilimde Tıp Hizmet  Ödülü  ”

Tezler ve Ulusal Projelerde Yaptığı Görevler

Tezler:

 

 • Tıpta Uzmanlık  Tez Başlığı  : Hipofizde   hipokalsemik faktör varlığına ait belirtiler
 • Yan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı  :  Dexametazonun Renin Angiotensin Sistemi üzerine Etkileri
 • Yönetilen Uzmanlık Tezi : Diyabetik Nöropati
 • Dr Neslihan Başçıl Hacettepe Tıp fakültesi İç Hastalıkları AD
 • Yönetilen Doktora Tez i: Diş hekimi Özlem Fentoğlu ( AÜ Diş Hekimliği fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı : Hiperkolesterolemili Hatalarda Periodontal Tedavinin Hastalığın Metabolik Kontrolüne Etkisinin Değerlendirilmesi

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

 

 •  Postmenopozal osteoporozda çevresel ve genetik risk faktörlerinin saptanması ,
 •  Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi  Proje Sorumlusu
 •  Kalça kırığı nedeniyle ortopedi servisine yatan hastalarda kemik mineral yoğunluğunun  ölçülmesi  ve risk faktörü olarak osteoporozun değerlendirilmesi yardımcı araştırıcı
 •  Obez olmayan kişilerde metabolik sendrom kriterlerinin görülme yüzdesi ve bu kriterler  ile sosyoekonomik faktörler arasındaki ilişkinin araştırılması

 

İDARİ GÖREVLER

 • 1976 -1980 HÜTF Dönem  IV İç Hastalıkları Staj Yöneticisi
 • 1977-1979 Dönem IV  Propedötik   Ders   Kurulu Koordinatörü
 • 1979-1980 HÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi  Yönetim  Kurulu Üyesi
 • 1979-1988 HÜTF İç Hastalıkları Doçenti
 • 1979- 2001 Hacettepe Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları Anabilim Dalı   Genel Dahiliye Ünitesi Servis Konsultanlığı
 • 1988-2009 HÜTF İç Hastalıkları Profesörü
 • 1988- 2001    HÜTF İç Hastalıkları Dönem VI    İntern Yöneticisi
 •  2001-2009   HÜTF İç Hastalıkları Anabilim Dalı  Genel Dahiliye  Ünitesi Başkanı
 •  2009 Kasım HÜTF den Emeklilik
 •  2010-  Haziran  Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi  İç Hastalıkları AD ve  Endokrinoloji BD Başkanı
 •  2010-2016 YDÜ Akreditasyon Kurulu Çalışanların Nitelikleri Alt kurulu üyesi
 •  2011- 2016  YDÜ –TF Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
 •  2011-2016  YDÜ  Bilimsel Araştırmalar Etik Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler  (Üyesi Olunan Mesleki Dernekler ve Görevleri)

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türkiye Endokrinoloji & Metabolizma Derneği (TEMD )
 • Hacettepe İç Hastalıkları Eğitim Ve Sosyal Dayanışma Derneği ( Kurucusu üye )
 • Bu derneğin düzenlediği  Hacettepe İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları düzenleyicisi  ve  15 yıl boyunca Düzenleme Kurulu Başkanı
 • Türkiye İç Hastalıkları Uzmanları Derneği ( TIHUD)
 • Türkiye Obezite Araştırma Derneği
 • Türkiye  Diyabet Vakfı
 • Türk Diyabet Cemiyeti
 • American Diabetes Association 1991-2005
 • Europian Federeation for Study of Diabetes  (EASD)1993-2004
 • The Endocrine Society 1997  - devam ediyor
 • International Bone & Mineral Society (IBMS) 1999-2004
 • European Federation of Endocrine Societies (EFES)2008 – devam ediyor
 • Uluslararası Osteoporoz Vakfı (International Osteoporosis Foundation=IOF)
 • Kıbrıs Türk Tabipler Birliği 2010 –2016.
 • ESERLER (Görmek için tıklayın)

  MAKALELER ve BİLDİRİLER

  Diğer yayınlar

1965

1971

1973

1975

1979

1988

RANDEVU İÇİN

0 312  441 66 00

SİTE HARİTASI

Ziyaretçi Sayımız: