DOÇ. DR. HATİCE ALEV KUTLU

Doğum Tarihi

   : 1964

MEZUNİYET  ve  İHTİSASLARIM  (Lise sonrası  eğitimim)

Tıp Fakültesi / Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları / Tıpta Uzmanlık

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları / Tıpta Yan Dal Uzmanlığı

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Başlık: Yenidoğan böbrek yetmezliğinde etyoloji, prognoz

           ve prognozu belirleyen faktörler

Danışman: Dr. A. Fevzi Tuna

 

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Başlık: İyot eksikliğine bağlı guatrı olan hastalarda tiroid

           büyüklüğünü etkileyen faktörler

Danışman: Prof. Dr. H. Tahsin Teziç

ÖDÜL

XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresinde (30 Eylül - 3 Ekim 2009, Malatya) "Feminizan Genitoplasti Operasyonları İçin Bir Rehber: Dış Genital Yapının Ölçümü ve Formülasyonu" başlıklı posterle "En Başarılı Tartışmalı Poster" ödülü

GÖREVLER

Yozgat - Akdağmadeni Sağlık Ocağı / Doktor

Ankara - Batıkent Sağlık Ocağı / Doktor

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Dr. Ar. Gör.

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Dr. Ar. Gör.

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Başasistan

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Dr. Ar. Gör.

Zübeyde Hanım Doğumevi / Uzm. Dr.

Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Uzm. Dr.

Projelerde Yaptığı Görevler

T.C. Sağlık Bakanlığı Obezite Komisyonu 2006 - 2007

ÜYE OLDUĞUM DERNEKLER

 1. Türk Tabipleri Birliği
 2. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği
 3. International Society on Hypospadias and Intersex Disorders
 4. European Society of Endocrinology

1987

1987

1988

1995

1988

1990

2004

1990

1991

1991

1995

2002

2004

1995

2002

2005

2007

2007

2008

 • YAYINLAR’ımın Bir Kısmı (Görmek için tıklayın)

  A.   Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

   

  A1. Yilmaz D, Teziç HT, Zorlu P, Firat S, Bilaloğlu E, Oğuz Kutlu A. Single dose povidone-iodine on thyroid functions and urinary iodine excretion. Indian J Pediatr. 2003; 70(8):675-677.

   

  A2. Kara C, Oğuz Kutlu A, Evliyaoğlu O, Bilgili H, Yıldırım N. Successful treatment of insulin allergy in a 1-year-old infant with neonatal diabetes by lispro and glargine insulin. Diabetes Care 2005; 28 (4): 983-984

   

  A3. Kara C, Oğuz Kutlu A, Tosun MS, Apaydın S, Şenel F. Sertoli cell tumor causing prepubertal gynecomastia in a boy with Peutz-Jeghers syndrome: The outcome of 1-year treatment with aromatase inhibitor testolactone. Horm Res 2005; 63 (5): 252-256

   

  A4. Ergür AT, Ocal G, Berberoglu M, Tekin M, Kiliç BG, Aycan Z, Kutlu A, Adiyaman P, Siklar Z, Akar N, Sahin A, Akçayöz D. Paternal X could relate to arithmetic function; study of cognitive function and parental origin of X chromosome in Turner syndrome.  Pediatr Int.  2008 Apr; 50(2):172-174.

   

  A5. Evliyaoğlu O, Kutlu A, Kara C, Atavcı S. Incidence of iodine deficiency in Turkish patients with congenital hypothyroidism. Pediatr Int. 2008; 50(3):276-280

   

  A6. Oguz Kutlu A, Akbiyik F, Kara C. Postnatal testicular regression mircopenis and microcephaly: Conformation of a new syndrome? Am J Med Genet A. 2009; 149A (4):742–745

   

  A7. Akbiyik F, Oğuz Kutlu A. External genital proportions in prepubertal girls: a morphometric reference for female genitoplasty. J Urol 2010; 184 (4): 1476-1481. Epub 2010 Aug 19.

   

  A8. Oğuz Kutlu A, Kara C, Cetinkaya S. Rhabdomyolysis without detectable myoglobulinuria due to severe hypophosphatemia in diabetic ketoacidosis. Pediatr Emerg Care 2011;27(6):537-538

   

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

   

  B1. Evliyaoglu O, Kutlu A, Kara C. Incidence of iodine deficiency in the etiology of congenital hypothyroidism. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology, Lyon, France, September 21-24, 2005. Hormone Research 2005; 64 (suppl 1): 119 (P1-403)

   

  B2. Evliyaoglu O, Kutlu A, Kara C. Incomplete McCune-Albright syndrome associated with polycystic ovary. ESPE/LWPES 7th Joint Meeting Paediatric Endocrinology, Lyon, France, September 21-24, 2005. Hormone Research 2005; 64 (suppl 1): 214 (P2-733)

   

  B3. Akbıyık F, Oğuz Kutlu A, Kara C. Surgical timing in testicular adrenal tumors which are unresponsive to medical treatment. From Gene to Gender 2nd International Symposium on Disorders of Sex Development (DSD), Lübeck, Germany, August 31 – September 2, 2006. Abstracts and Programme P-1181, p12

   

  B4. Oğuz Kutlu A, Akbıyık F, Kara C. Monitoring plasma renin activity in late diagnosed simple virilizing congenital adrenal hyperplasia patients. From Gene to Gender 2nd International Symposium on Disorders of Sex Development (DSD), Lübeck, Germany, August 31 – September 2, 2006. Abstracts and Programme P-1182, p46

   

  B5. Oğuz Kutlu A, Akbıyık F, Kara C. Infantile testicular regression syndrome: a rare case / a new syndrome? From Gene to Gender 2nd International Symposium on Disorders of Sex Development (DSD), Lübeck, Germany, August 31 – September 2, 2006. Abstracts and Programs P-1183, p47

   

  B6. Kara C, Cetinkaya S, Kınık ST, Oğuz Kutlu A, Sezgin N,. The effects of metabolic control on oxidized low-density lipoprotein antibodies in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. 46th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Helsinki, Finland, June 27-30, 2007. Hormone Research 2007; 68 (suppl 1): 92 (PO3-300)

   

  B7. Kara C, Oğuz Kutlu A, Çetinkaya S. Sertoli cell tumor causing prepubertal gynecomastia in a boy with Peutz-Jeghers syndrome: the outcome of three-year treatment with aromatase inhibitors. 46th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Helsinki, Finland, June 27-30, 2007. Hormone Research 2007; 68 (suppl 1): 200 (PO2-643)

   

  B8. Oğuz Kutlu A, Teziç T, Kara C. Jod-Basedow developed in a severe iodine deficiency related goiter in childhood. 46th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), Helsinki, Finland, June 27-30, 2007. Hormone Research 2007; 68 (suppl 1): 255 (R-66)

   

  B9. Oğuz Kutlu A, Akbıyık F, Cengiz N, Erbay S.  Clitoral priapism in a newborn: Idiopathic or effect of maternal medication? II. World Congress on Hypospadias and Disorders of Sexual Development, Rome, Italy, November 16-18, 2007. Programme and Abstracts, Oral Presentations (06), p 39

   

  B10. Akbıyık F, Oğuz Kutlu A. External genital anatomy of girls: a preliminary report for developing percentile values. II. World Congress on Hypospadias and Disorders of Sexual Development, Rome, Italy, November 16-18, 2007. Programme and Abstracts, Oral Presentations (19), p 54

   

  B11. Oğuz Kutlu A, Akbıyık F. The measurement of anogenital distance in newborn males and effecting factors. II. World Congress on Hypospadias and Disorders of Sexual Development, Rome, Italy, November 16-18, 2007. Programme and Abstracts, Oral Presentations (20), p 55

   

  B12. Kara C, Usta B, Oğuz Kutlu A. Distinguishing features of thelarche variant: evaluation of 93 girls with premature breast development. 47th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), İstanbul, Turkey, September 20-23, 2008. Hormone Research 2008; 70 (suppl 1): 220 (P2-d3-739)

   

  C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

   

  C1. Oğuz Kutlu A, Teziç T, Demirel N, Yüksel Ş, Memioğlu N. Primer hipomagnezemi vakası. Yeni Tıp Dergisi 1999; 16 (2): 93-95.

   

  C2. Oğuz Kutlu A, Teziç T. Büyüme izleminde kullanılan ölçütler. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 1999; 8 (4): 122-125.

   

  C3. Yılmaz S, Yaralı N, Kuyucu N, Oğuz Kutlu A, Demirel N, Teziç T. Kocher-Debre-Semelaigne sendromu bir olgu sunumu. Türkiye Klinikleri J Pediatr 1999; 8 (3): 147-150.

   

  C4. Oğuz Kutlu A, Teziç T, Demirel N, Zorlu P.  Hiperparatiroidili anne bebeğinde görülen geçici hipoparatiroidi. Türkiye Klinikleri J Pediatr 1999; 8 (3): 151-154

   

  C5. Oğuz Kutlu A, Öner A. Yenidoğan böbrek yetmezliğinde etiyolojik faktörler. Yeni Tıp Dergisi 1999; 16 (6): 329-331.

   

  C6. Oğuz Kutlu A, Teziç T, Memioğlu N, Yüksel Ş. Diyabetik ketoasidozunda intravenöz sıvı tedavisi. Yeni Tıp Dergisi 2000; 17 (3): 141-144.

   

  C7. Oğuz Kutlu A, Zorlu P, Teziç T, Yüksel Ş, Bilaloğlu E. Anne ve kordon kanında serum 25 hidroksikolekalsiferol değerleri. Yeni Tıp Dergisi 2001; 18 (1): 8-10.

   

  C8. Demirçeken FG, Zorlu P, Oğuz Kutlu A, Teziç T, Sarı S. Adölesan döneminde güneş ışığı eksikliğine bağlı rikets: Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2001; 44 (1): 79-81.

   

  C9. Oğuz Kutlu A, Teziç HT, Memioğlu N, Yüksel MŞ. Pubertedeki büyüme hormonu (BH) eksikliği olan hastalarda kombine tedavi (BH ve LH-RH) kullanımı. Endokrinolojide Yönelişler 2001; 10 (2): 85-88.

   

  C10. Okumuş N, Teziç T, Okumuş M, Zorlu P, Oğuz Kutlu A. Tip I diabetes mellituslu çocuklarda osteoporozun değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2002; 11 (1): 20-25.

   

  C11. Çakır Ç, Teziç T, Zorlu P, Oğuz Kutlu A, Fırat S. Anne idrar iyot düzeyleri ile anne kanında ve kordon kanında TSH, ST4 düzeylerinin karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2002; 11 (3): 126-130.

   

  C12. Sipahi T, Karakurt C, Oğuz Kutlu A. Bir primer infantil hipomagnezemi vakası. Yeni Tıp Dergisi 2002; 19 (3): 149-152.

   

  C13. Kutlu A, Teziç T, Kara C, Şahin G, Birgen D. Karaciğer hemanjiomunun eşlik ettiği konjenital hipotiroidi vakası. Yeni Tıp Dergisi 2003; 20 (3): 134-136.

   

  C14. Berberoğlu M, Darendeliler F, Darcan Ş ve ark. Çocukluktan erişkin döneme geçişte büyüme hormonu eksikliğinin değerlendirilmesi. Endokrinolojide Yönelişler 2004; 13 (4): 133-135.

   

  C15. Darendeliler F, Berberoğlu M, Öcal G ve ark. Büyüme hormonu eksikliği etiolojisi, demografik veriler ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi: Türkiye verileri. KIGS (Pfizer uluslar arası büyüme veri tabanı) analiz sonuçları. Çocuk Dergisi 2004; 4 (3): 141-148.

   

  C16. Çelik B, Kutlu A, Baş AY, Demirel N, Zenciroğlu A. Bir yenidoğan olguda leprechaunism. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2005; 1 (10): 106-108.

   

  C17. Oğuz Kutlu A. Çocukluk çağında görülen otoimmün tip 1 diabetes mellitus dışındaki diabet tipleri. Güncel Çocuk Sağlığı Dergisi 2007; 1 (3): 256-279.

   

  C18. Oğuz Kutlu A, Akbıyık F, Erbay S, Çetinkaya S. Gebeliğinde sitalopram kullanan annenin bebeğinde gözlenen klitoral priapizm: İlaç etkisi mi, idiopatik mi? Anadolu Psikiyatri Dergisi (Anatolian Journal of Psychiatry) 2009; 10: 249-251.

   

  C19. Kutlu AO.  Normative data for penile length in Turkish newborns. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology 2010; 2(3):107-110.

   

  C20. Oğuz Kutlu A, Kara C, Teziç T. Ağır İyot Eksikliğine Bağlı Gelişen Jod-Basedow Olgusu. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2010;19 (1): 84-87.

   

  C21. Kutlu HA, Akbıyık F. Clitoral length in female newborns: a new approach to assessment of cliteromegaly. Turkish Journal of Medical Sciences 2011; 41 (3): 495-499

   

  D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

   

  D1. Memioğlu N, Oğuz Kutlu A, Teziç T, İğde M. Büyüme hormonu (BH) eksikliği olan hastalarda puberte sırasında kombine tedavi kullanımı (BH ve LH-RH analogları). IV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve Pediatrik Endokrinolojide Aciller Eğitim Kursu 08-10 Eylül 1999, Ankara. Kongre Kitabı PB-04 Sayfa 172.

   

  D2. Oğuz Kutlu A, Kara C, Memioğlu N, Teziç T, Zorlu P. D vitamini eksikliğine bağlı rikets ve hipoparatiroidinin birlikte görüldüğü bir vaka sunumu. IV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve Pediatrik Endokrinolojide Aciller Eğitim Kursu 08-10 Eylül 1999, Ankara. Kongre Kitabı PB-49 Sayfa 217.

   

  D3. Memioğlu N, Kutlu A, Özkale M, Teziç T. Friedreich ataksisi, kardiyomyopati ve tip 1 diyabetes mellitus birlikteliği. V. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 9-11 Ekim 2000, İstanbul. Özet Kitabı Poster no:3, Sayfa 132.

   

  D4. Kutlu A, Kara C, Teziç T. Diyabet ketoasidoz tedavisi öncesi ve sonrasında tiroid hormonları değişiklikleri. VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 9-11 Ekim 2002, Trabzon. Özet Kitabı A1-17, Sayfa 66.

   

  D5. Kutlu A, Teziç T, Kara C. Karaciğer hemanjiomunun eşlik ettiği konjenital hipotiroidi olgusu. VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 9-11 Ekim 2002, Trabzon. Özet Kitabı C1-16, Sayfa 141.

   

  D6. Kutlu A, Teziç T, Kara C. Adrenokortikal karsinoma bağlı Cushing sendromu. VII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 9-11 Ekim 2002, Trabzon. Özet Kitabı  C2-13, Sayfa 156.

   

  D7. Yıldırım N, Bilgili H, Kara C, Oğuz Kutlu A, Teziç T. Tip 1 diyabetli çocuklarda hastaneye tekrarlı yatışlarla ilişkili sosyoekonomik etmenler: retrospektif (olgu-kontrol) bir çalışma. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 16-21 Aralık 2003, Erzurum. Kongre Kitabı PP 053, Sayfa 201.

   

  D8. Oğuz Kutlu A, Kara C, Zenciroğlu A, Demirel N, Baş AY. Down sendromlu bir neonatal diyabet olgusu. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 16-21 Aralık 2003, Erzurum. Kongre Kitabı PP 055, Sayfa 203.

   

  D9. Kara C, Oğuz Kutlu A. Vitamin D entoksikasyonu olan bir bebeğin tek doz İV. pamidronat ile başarılı tedavisi. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 16-21 Aralık 2003, Erzurum. Kongre Kitabı PP 068, Sayfa 217.

   

  D10. Kara C, Uçaktürk A, Oğuz Kutlu A, Çabuk F, Kunak B. Hipoparatiroidizm-Retardasyon-Dismorfizm (HRD; Sanjad-Sakati) sendromu. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 16-21 Aralık 2003, Erzurum. Kongre kitabı PP 069, Sayfa 218.

   

  D11. Kara C, Oğuz Kutlu A, Tosun MS, Baysun Ş, Apaydın S, Şenel F. Peutz-Jeghers sendromu olan erkek çocukta sertoli hücre tümörü ve nefrokalsinoz birlikteliği. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 16-21 Aralık 2003, Erzurum. Kongre Kitabı PP 099, Sayfa 248.

   

  D12. Oğuz Kutlu A, Kara C, Baysun Ş, Atmaca E, Teziç T. Olgu sunumu: Çocukluk çağında Jod-Basedow. VIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi 16-21 Aralık 2003, Erzurum. Kongre Kitabı PP 106, Sayfa 255.

   

  D13. Usta B, Kara C, Kunak B, Kutlu A. Erken meme gelişimiyle başvuran kız çocuklarda gri bölgenin değerlendirilmesi. IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2004, Malatya. Kongre Kitabı SS 29/1, Sayfa 180 (Sözel Sunu).

   

  D14. Evliyaoğlu O, Kutlu A, Kara C. Konjenital hipotiroidili olgularda iyot eksikliğinin etiolojideki yeri. IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2004, Malatya. Kongre Kitabı SS 30/7, Sayfa 198 (Sözel Sunu).

   

  D15. Kara C, Kutlu A, Evliyaoğlu O, Saraç A. Vitamin D bağımlı rikets tip II: yüksek doz oral kalsitriol ve kalsiyum ile tedavi edilen bir olgu. IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2004, Malatya. Kongre Kitabı PP A7, Sayfa 209.

   

  D16. Kara C, Atay N, Kutlu A, Evliyaoğlu O, Yöney A. Topikal kortikosteroid kullanımına bağlı iatrojenik Cushing sendromu: 3 olgu nedeniyle. IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2004, Malatya. Kongre Kitabı PP B10, Sayfa 231.

   

  D17. Kara C, Evliyaoğlu O, Kutlu A, Bilgili H, Yıldırım N. İnsülin alerjisi olan diyabetli bebeğin insülin analogları, insülin glargine ve insülin lispro, ile başarılı tedavisi. IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2004, Malatya. Kongre Kitabı PP B11, Sayfa 232.

   

  D18. Evliyaoğlu O, Kara C, Kutlu A. Atipik over görünümü ile prezente olan periferik puberte prekoz olgusu: incomplet McCune Albright sendromu? IX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 27 Eylül-1 Ekim 2004, Malatya. Kongre Kitabı PP D13, Sayfa 271.

   

  D19. Kutlu A, Kara C. Mikropenisin eşlik ettiği postnatal testiküler regresyon sendromu: Nadir bir olgu / yeni bir sendrom? X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı O-06, Sayfa 60 (Sözel Sunu).

   

  D20. Kutlu A, Kara C. Adrenokortikal karsinomlu bir olguda adjuvan tedavi olarak mitotan kullanımı. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-05, Sayfa 152.

   

  D21. Oruç M, Kara C, Yöney A, Oğuz Kutlu A. Tip 1 diyabet mellitli olgularda büyümenin değerlendirilmesi ve metabolik kontrol ile boyun genetiğe uyumu arasındaki ilişki. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-42, Sayfa 192-193.

   

  D22. Kutlu A, Kara C. İyot eksikliğine bağlı guvatrlı olgularda nodül sıklığı ve etkileyen faktörler. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-56, Sayfa 207.

   

  D23. Kutlu A, Kara C. İyot eksikliğine bağlı guvatrlı hastalarda tiroid bezi büyüklüğünü etkileyen faktörler. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-57, Sayfa 208.

   

  D24. Kutlu A, Kara C. Büyüme hormonu eksikliği saptanan kleidokranial dizostozisli üç olguda büyüme hormonu kullanımı. X. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 8-11 Eylül 2005, Ankara. Kongre Kitabı P-66, Sayfa 218.

   

  D25. Oğuz Kutlu A, Kara C, Çetinkaya S. Diabetik ketoasidozda ağır hipofosfatemiye bağlı gelişen, bir rabdomiyoliz ve akut böbrek yetmezliği olgusu. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı PS-10, Sayfa 137.

   

  D26. Oğuz Kutlu A, Kara C, Teziç T. Yenidoğan döneminde tedavi başlanan konjenital hipotiroidili infantlarda TRH uyarı testi ile tiroksin dozunun denetlenmesi. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı PS-109, Sayfa 239.

   

  D27. Oğuz Kutlu A, Kara C, Teziç T. İyi kontrol edilemeyen basit virilizan tip 21 hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazili olgularda minimal tuz kaybının denetlenmesi. XI. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14-17 Eylül 2006, Konya. Kongre Kitabı PS-110, Sayfa 240.

   

  D28. Oğuz Kutlu A. 584 yenidoğan erkek çocuğunun uzatılmış penis boyu ölçümü ve etkileyen faktörler. XII. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 25-28 Ekim 2007, Eskişehir. Kongre Kitabı SS-06, Sayfa 101.

   

  D29. Oğuz Kutlu A. Yenidoğan kız çocuklarında kolay bir klitoris ölçüm yöntemi ve klitoris büyüklüğünü etkileyen faktörler. XII. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 25-28 Ekim 2007, Eskişehir. Kongre Kitabı PP-A11, Sayfa 139.

   

  D30. Oğuz Kutlu A. Yenidoğan kız çocuklarında anogenital mesafenin ölçümü ve etkileyen faktörler. XII. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 25-28 Ekim 2007, Eskişehir. Kongre Kitabı PP-A12, Sayfa 140.

   

  D31. Oğuz Kutlu A. Yenidoğan erkek çocuklarında anogenital mesafenin ölçümü ve etkileyen faktörler. XII. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 25-28 Ekim 2007, Eskişehir. Kongre Kitabı PP-A13, Sayfa 141.

   

  D32. Oğuz Kutlu A, Teziç T, Kara C, Çetinkaya S. Diabetik ketoasidoz tedavisi sırasında potasyum düşme zamanı ve hipokalemiyi öngören risk faktörleri. XII. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 25-28 Ekim 2007, Eskişehir. Kongre Kitabı PP-D05, Sayfa 147.

   

  D33. Yakaryılmaz A, Çetinkaya S, Kara C, Oğuz Kutlu A. Hashimoto tiroiditi ve skleroderma birlikteliği olan nadir bir olgu sunumu. XII. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 25-28 Ekim 2007, Eskişehir. Kongre Kitabı PP-T05, Sayfa 195.

   

  D34. Oğuz Kutlu A, Akbıyık F, Erbay S, Cengiz N. Kliteromegali olarak değerlendirilen bir neonatal klitoral priapism olgusu: İdiopatik? Maternal citalopram etkisi? XII. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 25-28 Ekim 2007, Eskişehir. Kongre Kitabı PP-X16, Sayfa 249.

   

  D35. Akbıyık F, Oğuz Kutlu A. Feminizan genitoplasti operasyonları için bir rehber: Dış genital yapının ölçümü ve formülasyonu. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül - 3 Ekim 2009, Malatya. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2009; 23 (suppl): 134 (TP9).

   

  D36. Akbıyık F, Oğuz Kutlu A. Yenidoğan kız çocuklarında klitoris uzunluğu. PEDURO 2010 Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi 8-10 Nisan 2010, İzmir. Kongre Kitabı O16-15 TP, Sayfa 124.

RANDEVU İÇİN

0 312  441 66 00

SİTE HARİTASI

Ziyaretçi Sayımız: